• Húsz éve – Csernobil

  2010. április 10. szombat

  Az elmúlt 20 évben az állandóan emlegetett események közé tartozott a csernobili katasztrófa. Sok mindent írtak a rovására – a természet pusztulásától a megváltozott meteorológiai hatásokon keresztül talán leginkább a megbetegedéseket, elsősorban a tumoros megbetegedéseket kapcsolták hozzá. Saját tapasztalatom, hogy kialakult egy úgynevezett „Csernobil-sugár” fóbia. Az okot kutatva a magyarázatot csak komplex elemzések után lehet […]

  Tovább →

  Egyoldalas – Klímaváltozás: elsőnek az egészségügy roppan össze?

  2010. április 9. péntek

  Nagy-korallzátony – meg vannak számlálva napjai. Egy friss tanulmány szerint a Nagy-korallzátony jelentős része megsemmisül 2050-ig, miután a világtengerek hőmérséklete növekszik. A Nagy-korallzátony Ausztrália keleti partja, Queensland tartomány mentén húzódik a Korall-tengerben. A klímaváltozás feltehetően pusztító következményekkel jár majd az emberek egészségére is, tovább súlyosbítva az átfogó gazdasági hatásokat. „Amikor a klímaváltozás megakadályozása céljából nekikezdünk […]

  Tovább →

  Történelmi, európai, katonai és népi sportok

  2010. április 7. szerda

  Európa és nemzetünk történelmét át- meg átszövik azok az események, amelyek történelmi sorsfordulót jelentő küzdelmet és csatát eredményeztek. A történelmi eseményeket tanulmányozva megállapítható, hogy a küzdelem, a háború mindig jelen volt és – az áldozatok, a tragédiák ellenére – gyakran fejlődést eredményezett. Ez az egyszerűsített megállapítás csak népek globális konfliktusaira vonatkozik. Az emberi tevékenységet több […]

  Tovább →

  Dozimetria és sugárvédelem

  2010. április 6. kedd

  A bemutató témája: 1. A nukleáris sugárzások és az anyagi közegek közti kölcsönhatások. 2. Dozimetriai és sugárvédelmi alapfogalmak. 3. Egyszerű dózisszámítási modellek. 4. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai. 5. A kockázat értelmezése, kapcsolata a sugárvédelem alapelveivel. 6. A sugárvédelem nemzetközi és hazai szabályozási rendszere. A bemutatót készítette: Dr. Zagyvai Péter egyetemi docens – Budapesti Műszaki […]

  Tovább →

  A kerek védművek fejlődése a XV-XVI. században

  2010. április 5. hétfő

  A XV. század első felétől kezdve gyors fejlődésnek indul az erődépítészet. Az ágyúk elhelyezésére egyre újabb és újabb módszereket, elveket dolgoznak ki. Ebben az évszázadban az alapelvek majdnem minden esetben a kerek, félkörű védőművek tervezését támogatják. Ezt az igen elterjedt védőművet a hazai (és részben a nemzetközi) szakirodalom egységesen rondellának nevezi. Nem veszik figyelembe azt, […]

  Tovább →

  A modern diszlokációelmélet matematikai apparátusa

  2010. április 4. vasárnap

  A szerkezeti anyagok rugalmas és plasztikus deformációjának modern elmélete a diszlokáció fogalomkörére épül. A vizsgálatok eredményes voltát nagymértékben befolyásolja a kidolgozott matematikai apparátus és a használt modellek jósága, elméleti tisztasága. A dolgozat célja a legújabb matematikai apparátus bemutatása és használhatóságának illusztrálása. A levezetések egy része olyan újszerű elemeket tartalmaz, amik közelebb visznek a megoldásokhoz és […]

  Tovább →

  Detection of septic complications and inflammations by telethermography

  2010. április 3. szombat

  A MINIFIXATION című könyv 1994-ben jelent meg a © Literatura Medica kiadásában. A szerkesztett könyv alcíme „Minifixation, External fixation of small bones”. A fő fejezeteit írta és szerkesztette Dr. Cziffer Endre, az orvostudományok kandidátusa, aki egy évtizede tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Barátságát, kivételes szakmai tudását az óta is hiányoljuk. Mindig kereste a lehető legtökéletesebb ellátási […]

  Tovább →

  Hadmérnöki rendszerek a XIII-XV. században

  2010. április 2. péntek

  Riccardo da Lentini az első olyan ismert itáliai erődítéstervező személy, akire munkásságának sokrétűsége, egységes elvei és katonai szempontok szerinti valódi mérnöki elgondolásai alapján ráillik a hadmérnök kifejezés. Fő munkaterülete Itália középső és déli része valamint Szicília. Megvalósult elképzelései mind az egységes, a falak oldalazására alkalmas elemekből való erődépítés példái. Erődjeit négyszög alakúra tervezi, sarkaikon külső-tornyos […]

  Tovább →

  NASA-recept az élet építőkövére – (más elméletekkel kiegészítve)

  2010. április 1. csütörtök

  Az élet világűri eredetének elméletét igazolja a NASA kutatói által bejelentett új felfedezés: első ízben sikerült kimutatni fehérjealkotó aminosavat, glicint egy üstökösnek a Földre visszahozott anyagából. Latóriumi űrkörülmények közt előállítottak egy az élet létrejöttéhez szükséges, kulcsfontosságú RNS komponenst, amely minden földi élő szervezet genetikus anyagában megtalálható. A kísérlet egy nagyobb projekt részeként zajlott, amelyben az […]

  Tovább →