• Élet a török hódoltságban

  2021. február 23. kedd

  dr. Szőllősy Gábor A magyar múltidéző mozgalom korai története     Az előadás a VII. Élet a török hódoltságban konferencián hangzott el Egerben 2019-ben. A konferencia szervezője a Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület. A videót a CFilm Visual Works készítette.  

  Tovább →

  Aktuális témák: Művészet, film és színház

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A kultúra két alap pillére a TUDOMÁNYOK és a MŰVÉSZETEK. A művészeteket nagyon sokféle módon értelmezik. Nagyon leegyszerűsített megfogalmazást olvashatunk a WIKIPÉDIA oldalon: “A művészet szó tágabb értelemben minden alkotó célú emberi igyekezetre vonatkoztatható. Ebből a széles perspektívából a művészet kulturális, történelmi vagy földrajzi környezettől függően általános […]

  Tovább →

  Aktuális témák: Quantumbiológia

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A Természet Tudományok legösszetettebb tudomány területe az ÉLETTUDOMÁNY. A bolygókon található minden élőlény léte, életfolyamata e tudomány terület vizsgálódásának tárgya. Az élettudományok összefoglaló rendszertana a TAXONOMIA. Az élővilág további alrendszerekre oszthatóak, Mikrobiológiai, botanika, zoológia, antropológia. Említhetjük például az orvostudományt, amely tudományterület egy önálló de elválaszthatatlan tudományterülete az […]

  Tovább →

  Aktuális témák: A tudomány

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A mindennapok híranyagaiban egyre többször fordul elő, hogy TUDOMÁNYRA hivatkoznak. Szinte kötelezően minden napra jut egy tudományos szenzáció bejelentése. A hírek “fogyasztói” egyértelműen minden kritika nélkül fogadják a valóban hír értékű tudományos közzétételeket, de ugyan így kezelik a teljesen megtévesztő áltudományos híreket is. Az igazi probléma abban […]

  Tovább →

  A DARDENNE FIVÉREK STÍLUSJEGYEI A ROSETTA CANNES-BAN DÍJAZOTT FILM BEMUTATÁSÁVAL

  2021. január 11. hétfő

      SZACSKY MIHÁLY METU II. évfolyam 11. Január neorealizmus Rossellini szellemiségében A Belga Dardenne testvérek filmjeinek témái, azok forgatási módszerei, így a stílusuk is az Olasz neorealista filmek világát sejtetik. A neorealizmus gyökeresen szakított az addigi olasz film hamis valóságábrázolásával, dokumentarista szemléletet honosított meg, és óriási hatást tett az egész európai filmművészetre. Az elő neorealizmus a […]

  Tovább →

  “Sporttudományi kutatás ütemtervének megfelelő kutatási terv és gyakorlati foglalkozások tervezése és a feltételek biztosítása”

  2020. december 17. csütörtök

      NFPF/363/2020-ITM-szerz. azonosító: Z1000134   “Sporttudományi kutatás ütemtervének megfelelő kutatási terv és gyakorlati foglalkozások tervezése és a feltételek biztosítása” ITM Támogatói szerződés   A projekt alcíme: Alkalmassági vizsgálati lehetőségek kidolgozása a sportlövészetben és egyéb fegyveres testületek személyi állományában.   MUNKASZAKASZ   2020.03.11.-2020.12.31.   ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ     Írta és szerkesztette:   Dr. Szacsky Mihály […]

  Tovább →

  QUANTUM BIOLOGY IN COVID-19 PANDEMIC RESEARCH

  2020. december 16. szerda

      Dr. Mihály Szacsky Prof.Dr. Miklós Tóth, Prof. Dr. Lajos Helyes Dr. Ferenc Kiss, Dr. János Pipek, Dr. Imre Pesti The systematization of the science of quantum biology has made possible the life sciences research to be extended to the study of quantum phenomena in life processes. Experts from four universities in Hungary have […]

  Tovább →