• Élet a török hódoltságban

  2021. február 23. kedd

  dr. Szőllősy Gábor A magyar múltidéző mozgalom korai története     Az előadás a VII. Élet a török hódoltságban konferencián hangzott el Egerben 2019-ben. A konferencia szervezője a Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület. A videót a CFilm Visual Works készítette.  

  Tovább →

  Aktuális témák: Művészet, film és színház

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A kultúra két alap pillére a TUDOMÁNYOK és a MŰVÉSZETEK. A művészeteket nagyon sokféle módon értelmezik. Nagyon leegyszerűsített megfogalmazást olvashatunk a WIKIPÉDIA oldalon: “A művészet szó tágabb értelemben minden alkotó célú emberi igyekezetre vonatkoztatható. Ebből a széles perspektívából a művészet kulturális, történelmi vagy földrajzi környezettől függően általános […]

  Tovább →

  Aktuális témák: Quantumbiológia

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A Természet Tudományok legösszetettebb tudomány területe az ÉLETTUDOMÁNY. A bolygókon található minden élőlény léte, életfolyamata e tudomány terület vizsgálódásának tárgya. Az élettudományok összefoglaló rendszertana a TAXONOMIA. Az élővilág további alrendszerekre oszthatóak, Mikrobiológiai, botanika, zoológia, antropológia. Említhetjük például az orvostudományt, amely tudományterület egy önálló de elválaszthatatlan tudományterülete az […]

  Tovább →

  Aktuális témák: A tudomány

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A mindennapok híranyagaiban egyre többször fordul elő, hogy TUDOMÁNYRA hivatkoznak. Szinte kötelezően minden napra jut egy tudományos szenzáció bejelentése. A hírek “fogyasztói” egyértelműen minden kritika nélkül fogadják a valóban hír értékű tudományos közzétételeket, de ugyan így kezelik a teljesen megtévesztő áltudományos híreket is. Az igazi probléma abban […]

  Tovább →

  A DARDENNE FIVÉREK STÍLUSJEGYEI A ROSETTA CANNES-BAN DÍJAZOTT FILM BEMUTATÁSÁVAL

  2021. január 11. hétfő

      SZACSKY MIHÁLY METU II. évfolyam 11. Január neorealizmus Rossellini szellemiségében A Belga Dardenne testvérek filmjeinek témái, azok forgatási módszerei, így a stílusuk is az Olasz neorealista filmek világát sejtetik. A neorealizmus gyökeresen szakított az addigi olasz film hamis valóságábrázolásával, dokumentarista szemléletet honosított meg, és óriási hatást tett az egész európai filmművészetre. Az elő neorealizmus a […]

  Tovább →

  “Sporttudományi kutatás ütemtervének megfelelő kutatási terv és gyakorlati foglalkozások tervezése és a feltételek biztosítása”

  2020. december 17. csütörtök

      NFPF/363/2020-ITM-szerz. azonosító: Z1000134   “Sporttudományi kutatás ütemtervének megfelelő kutatási terv és gyakorlati foglalkozások tervezése és a feltételek biztosítása” ITM Támogatói szerződés   A projekt alcíme: Alkalmassági vizsgálati lehetőségek kidolgozása a sportlövészetben és egyéb fegyveres testületek személyi állományában.   MUNKASZAKASZ   2020.03.11.-2020.12.31.   ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ     Írta és szerkesztette:   Dr. Szacsky Mihály […]

  Tovább →