• EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTARTÁS EMBER és TESTTAN, PRIMER PREVENCIÓ

  2012. május 21. hétfő • Egyéb

  Mérhető-e az „ép testben ép lélek”?

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület támogatásával egy kutató csoport, 1990 és 2008 között az élet tudományok kutatásában (antropológia, somatologia) nemzetközileg is elfogadott eredményeket ért el.

  A kutatások közül külön kiemelhető a biológiai antropológiában alkalmazható új vizsgálati módszer kidolgozása, amely a Somatoinfra®© (funkcionális anatómiai képalkotó eljárás) nevet kapta.

  A módszer és a technológia alapja az emberi test folyamatos és szakadatlan infravörös sugárzásának képpé alakítása, akár nagy sebességgel is, amely torzítatlanul mutatja az adott szervezetben az aktuális életfolyamatokat (és akár korábban bekövetkezett változásokat).

  A Somatoinfra®© több mint két évtizedes kutatási programját lezártnak tekinthetjük, amit bizonyíthat a szabadalmi bejegyzés, valamint a több éve elvégzett rutinszerű vizsgáltok száma is (folyamatosan 30.000 Fő tárolt eredményei képezik az alap adatbázist, amit kb. 400.000 vizsgálatból merítünk).

  A funkcionális anatómiai képalkotó eljárás önmagában rutinszerűen nem alkalmazható, csak akkor, ha azt megfelelő informatikai rendszer is támogatja.

  A kutató csoport olyan informatikai rendszereket fejlesztett ki, amelyek lehetővé teszik a teljes körű, akár rutinszerű alkalmazást is.

  A kidolgozott és alkalmazott bio-informatikai fejlesztés a térinformatikai elveknek megfelelően működik. Ez az informatikai háttér teszi lehetővé, hogy a vizsgálatok ne csak egy testrészre, vagy szervre korlátozódjanak, hanem a komplex biológiai Antropológiai és Kulturális -Szociálantropológiai ismérvek betáplált adatait is teljes összefüggésben fel tudja dolgozni.

  A kutatási program eredményeit korábban folyamatosan felkínáltuk minden olyan országos programhoz, amelyek eredménnyel használhatták volna ezt a technológiát. Az első referencia munkánk az 1997-2000 közötti a Zuglói Önkormányzat által támogatott Emlőszűrési program végzése volt (a több mint tízezer vizsgálattal megteremtettük annak az alapját, hogy az onkológiai mellvizsgálatokat hogyan lehet kiterjeszteni mindazokra a hölgyekre, akik valami oknál fogva nem kerülnek be a mammográfiás vizsgálati rendszerbe).

  Ezt követően 2001-ben komplex vizsgálati rendszert készítettünk elő a népegészségügyi programhoz, amit időszakosan folyamatosan benyújtottunk az ÁNTSZ illetékeseinek.

  2004-ben a Honvédelmi Minisztérium által kiírt „Haderőreform 2004” pályázatot megnyertük és sikeres tanulmánnyal zártuk a programot (a kutatási program célja a katona-egészségügy fejlesztése, a katasztrófa medicina új lehetőségeinek kiaknázása a somatoinfra®© technológiai bővítésével, amelyet sajnálatosan a vörösiszap katasztrófánál nem alkalmaztak).

  Az egyesület és az egyetemi kutatócsoport folyamatosan aktívan vett részt a testnevelés-módszertan, valamint a sportegészségtan segítésében (időszakosan lehetőségünk volt az olimpikonok felkészülését nyomon követni, de a jelenlegi sportorvosi rendszer nem tudja, vagy nem akarja integrálni az antropológiai és a somatológiai módszert, jellemzően a „sportolók hirtelen halálával” kapcsolatos kutatásainkat sem tanulmányozzák).

  Külön programok készültek a foglalkozás egészségügyi és járványügyi elvárásoknak megfelelően.

  A kutatási eredmények alapján a Műegyetem rektora és az ÁNTSZ tisztifőorvosa 2008-ban külön kutatási együttműködési szerződést kötött a témára, ami azonban napjainkban már aktualitását vesztette.

  A somatológiai vizsgálatok két fő rendszert képeznek, úgymint a biológiai élet leképezése passzív mód, valamint az orvosi alkalmazások technológiája.

  Lényeges megkülönböztető ismérv, hogy a somatológiai vizsgálat önmagában nem tekinthető orvosi vizsgálatnak.

  A somagtológiai vizsgálat célja, az adott ember, kornak és nemnek megfelelő somato-psichés állapotának, azaz az egészségi állapotának meghatározása.

  A somatológiai állapot felvételezések lehetőséget adnak arra, hogy azonnal és közvetlenül életmódi és életviteli tanácsokkal lássák el a vizsgált személyt.

  Abban az esetben, ha a somatológiai vizsgálat egészséget befolyásoló, vagy károsító folyamatot tár fel, akkor szükségessé válhat szakszűrő-vizsgálatra, vagy szakorvosi ellátásra irányítani a vizsgált személyt.

  A somatoinfra©® vizsgálati rendszer és technológia egyaránt alkalmazható antropológiai, somatológiai vizsgálatokra, de a kutatás bizonyította azt, hogy – megfelelő szakorvosok bevonásával az orvos-diagnosztika tárházát is bővíteni képes a nagysebességű funkcionális anatómiai képalkotó eljárással.

  A somatológia (testtan) tudománya az emberi test teljes felmérését végzi objektív eredményeket biztosító mérő rendszerekkel, az anatómiai és életfolyamatok teljes összefüggésében.

  A Somatoinfra©® (funkcionális anatómiai képalkotó eljárás) egy alapkutatás eredményeit kihasználva az emberi szervezetben zajló nagysebességű életfolyamatok leképezésével, a humán radiációval, azaz kisugárzással olyan információkat képes egy adott emberről nyújtani, amelyek az aktuális és az egyénre jellemző dinamikus életfolyamatot torzításmentesen képezik le.

  A kutatási célnak megfelelően, annak eredményei bizonyították, hogy a somatológiai vizsgálati rendszer alkalmas lehet egy speciális népegészségügyi program megvalósítására.

   

  2012. május 4.

  Szacsky Mihály

  Mellékletek:

  • A vizsgálati módszer és alkalmazási lehetőségei (I)

  • Alkalmazás és bevezetés esetében várható feladatok és hatékonysági mutatók (II)

  • folyamatosan olvasható tanulmányok címjegyzéke (III)