• A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES ORVOSTUDOMÁNYI KAPCSOLATAI A XXI.SZÁZADBAN

  2011. november 20. vasárnap • Orvostudomány, Szomatoinfra, Tanulmányok

  Az emberiség az elmúlt évezredekben, a biológiai létét és az élet rejtelmeit történelmi kultúrájának megfelelően igyekezett megérteni. Említhetnénk az Egyiptomi Múmiák balzsamozóit, a Keleti Ókori Kultúrák természettudósait, az Ókori Görög Olimpiák Palaestra és a Római Gladiátorok edzői. Folytathatjuk továbbá a Mithras-kultusz gyors terjedésének elemzésével, melynek oka abban rejlett, hogy képes volt az iráni örökséget a görög-római szinkretizmussal szervesen összevegyítenie (kiemelés az élet körforgásának egy korai Mithras leírásából: „a haldokló áldozat testéből születtek mind a jótékony füvek és növények … Gerincvelejéből csírázott ki a búza, amely kenyeret ád, véréből a szőlőtő, amely a misztériumok szent nedűjét adja." /Eliade II., 254.o./). Nem feledhetjük, hogy a borbélyok a középkornak hivatásos sebészei voltak, emellett persze a nyírás, borotválás, hajfodorítás és szakállverés mesterségét is űzték és nem ritkán, illetéktelenül, a belgyógyászat terén is működtek. Mestervizsgán megkívánták tőlük, hogy tudjanak sebeket, fakadásokat és daganatokat gyógyítani, fogat húzni, eret vágni, eltört csontot összeforrasztani, kirándult tagokat helyreállítani, kenő íreket csinálni. A teljes „orvostörténeti” elemzés és feldolgozás szinte lehetetlen. Nem áll messze az igazságtól Németh László megállapítása (elmélkedése), amit az „Orvostörténet és szellemtudomány” című művében írt.

  Ennek a primitív orvoslásnak a babonáit ma szörnyülködve halljuk s az emberiség mégis egész a legújabb időkig meg volt velük. Komikus gyógyszerekért az emberek nagy pénzt fizettek, sőt meg is gyógyultak tőlük, akárcsak ma. Ennek az egyik oka, hogy a mágia védelmében már a legősibb népeknél ott jár, mint a parókás orvostudósok mögött a sebészkedő borbély, az empíria… az egyiptomi festményeken orvosok sebészkednek és betegek jajgatnak; a javasnénék gyógyszerei közt pedig ott van: az ópium, kinin, dohány. Az ember imádkozik s olyan vízzel gyógyítja a szembajt, melybe a kovács izzó vasat mártott, közben azért amputál, fájdalmat csillapít, füvészkedik. A beteg pedig, akinek a javára mindez történik, hisz. S a hit a legnagyobb gyógyszerek egyike. „

  Napjaink orvoslási gyakorlatában is sajnálatosan felfedezhetjük ezeket az elemeket, amelyek nagyban rontják a valós orvostudományi erőfeszítéseket és eredményeket. Saját tapasztalatom, hogy orvosi diplomával rendelkezők milyen bátorsággal keverik a mágiát, a kuruzslást. Mentségükre legyen mondva, hogy ezeket a tevékenységüket minden esetben gyanús elektronikai és számítástechnikai technológiákkal egészítik ki. A XXI. század varázseszköze a „kompjúteres” elemzés és a lehetőleg amerikai fejlesztésű és klinikailag tesztelt „műszer”. A sok idézőjel nem véletlen, mert ezeknél az eszközöknél csak három dolgot nem lehet tudni, azt, hogy mit mér, azt a valamit mivel méri és természetesen azt az apróságot, hogy mi a mérés lényege. A tudatlanságot viszont el kell fedni, mert különben az alkalmazást nem lehet eladni a pácienseknek. A módszer nagyon egyszerű, vegyünk egy nagyon távoli országot és ott egy papírokkal és diplomákkal körbetapétázott szobában üldögélő professzort. Külön előnye a dolognak, ha professzorunk Amerikai. Majd keverjük össze a mágiával, a természetgyógyászattal, elektronikával és természetesen számítástechnikával és állítsunk elő egy „orvos-diagnosztikai, vagy terápiás műszert”. Nagyon fontos, hogy sokba kerüljön, mert ez az egészségipar célja. Legyen nagyon bonyolult, villogjanak lámpák, lengjenek mutatók és legyen sok szám (amit persze még az alkalmazója sem ért). Az eredmény nem marad el. Saját tapasztalatom, hogy az alkalmazó orvosok csoda műszereikkel tumort diagnosztizálnak és nem utolsó sorban gyógyítanak, megjósolják, hogy az adott páciensnek 30 éven belül 20%-ban lehet, hogy infarktusa lesz (ez nem kitaláció)?, vagy a nőgyógyász, aki egy szabadalommal védett műszer használhatatlan másolatával védjegyoltalmat is sértve vastagbél daganatokat diagnosztizál és mágiával gyógyítja. A hazai egészségügy (pontosabban betegségügy) ezt természetes és mindennapi dolognak tekinti.

  Napjainkban is nagyon nehéz leválasztani a valódi tudományos kutatásokról a mondvacsinált tudományoskodást. A tudomány költséges és a kutatások, amelyek megfelelő eredményekhez vezetnek, hosszú időt vesznek igénybe, tehát nem érdemes finanszírozni. A tudományos jellegű, de attól nagyon távol álló szenzációhajhászás viszont jelentős gazdasági eredményt képesek produkálni, jó marketinggel. Egy ilyen gazdasági sikert hozó akár áltudományos projektet a befektetők minden esetben előszeretettel támogatnak. Egy fontos kritériumnak viszont meg kell felelni, a befektetett tőkének nagyon rövid időn belül meg kell térülni és a befektetett összeg dupláját minimum nyereségként kell elkönyvelni. Az internet és a médiák reklámjai ezeket a folyamatokat felgyorsítják. Aki nem hiszi, az járjon utána. Jelenleg tumor ellenes szerekből, amelyek biztonsággal megelőzik, és természetesen egyben gyógyítanak minden tumoros megbetegedést évtizedek óta megtalálhatóak. Ezekből jelenleg is több tucatot lehet beszerezni, amelyek fűből-fából készülnek. Mindegyik forgalmazó természetesen hivatkozik külföldi Professzorra és Klinikai vizsgálatra. A daganatos betegségek száma viszont sajnos nem csökken, mérsékelt eredményeket is csak konzervatív ellátással lehet biztosítani. Etikai kérdést nem tisztem felvetni, mert ezt magának az orvos szakmának kellene elvégezni, de nem teszi.

  A rövid bevezetés és történeti áttekintés arra enged következtetni, hogy a múltban, de a jelenben is csak az Emberi Testről tudunk beszélni. Tényszerűen állapíthatjuk meg, hogy a világegyetemben két egyforma Emberi Test soha nem volt, jelenleg sincs és a jövőben sem lesz. Ha ehhez az egyszerű kijelentéshez hozzávesszük a jelentősen változó környezeti hatásokat, az életet fenntartó anyagcsere folyamatokat és nem utolsó sorban az idő tényezőt, akkor nagyon nehezen érthetők például az orvosi statisztikák, amelyek nagyon fontosak, de nem mindenhatóak. Régi mondás, hogy van, akinek egy gyógyszer orvosság, de az egy másik embernek méreg.

  Az elméleti fejegetéseket nem folytatva és a kérdést leegyszerűsítve célszerű a jövőben az emberi testre, egy adott emberi testre koncentrálni.

  Az élő ember a természet kőrforgásának része (és természetesen a csodája). Az Ember a Homo Sapiens evolúciójának megfelelően folyamatosan alkalmazkodott a környezetéhez ezzel is biztosítva fennmaradását. A biológiai létet és annak fennmaradását számos természeti törvény biztosítja. Az Ember jelenlegi ismeretink szerint minden esetben testi valóságukban élik meg életüket. Tehát nagyon fontos ezt a fő tényszerűen ismert biológiai formát vizsgálódásunk középpontjába helyezni.

  Az emberi test a SOMA (görög) vizsgálatának tudománya a SOMATOLOGIA, azaz TESTTAN.

  Napjaink orvoslásában tapasztalni lehet, hogy a testtan, somatologia és annak fontossága kikerült a mindennapi gyakorlatból. Ezért fordulhat elő, hogy egy orvos-szakmai kollégium egyetlen tagja sem tudja, még elméletben sem, hogy mi a somatologia. A napi gyakorlatban viszont sokszor hangzik el, hogy egy betegség, vagy tünet az pszicho-szomatikus folyat eredménye. Tehát ebben az esetben a soma, test, mint szó szerepel, de értelem nélkül. A somatológia mivel az emberi test vizsgálatával foglalkozik, ezért a testen kívüli jelenségek értelmezésével nem tud mit kezdeni. A fent említett nőgyógyász szakorvos terápiás módszerét sem érti a somatologia (noha erre hivatkozik főorvosunk tévesen), ahogyan például a colon tumor „csodálatos gyógyulás” írja le, mert a diagnózisát követően elküldte páciensét „varázslóhoz”, pontosabban ősi Magyar varázslóhoz (táltos) aki „energiát” adott, pontosabban energetizálta (?) a beteget. Ezt a napjainkban rendszeresen alkalmazott „modern orvostudományi technológiát” a somatológia nem képes befogadni.

  A Somatologia célja és feladata nagyon egyszerűen megfogalmazható. Az emberi test alakjáról és életfolyamatainak működéséről, célzott kérdésfeltevés alapján való adatgyűjtés, amely kiterjed az alaktani (somatotipizálás), anatómiai és metabolikus (anyagcsere) folyamatok összességére. Az értelmezés valószínűsítheti azt, hogy a somatologia is betegségeket keres, és azokra gyógymódokat keres, de ez nem célja a testtannak. A somatologia ezt a kérdést még jobban leszűkíti, és azt mondja, hogy a somatologia vizsgálatoknak az a célja, hogy egy adott ember anatómiai és fiziológiai folyamatainak összességét leírja, és abból következtetéseket vonjon le, de nem diagnosztizál. Leegyszerűsítve egy komplex somatologiai vizsgálat arra ad választ, hogy az adott korú, nemű vizsgált Ember, aktuálisan milyen egészségi állapotnak örvend. A somatologiai vizsgálatok megállapításai az adott ember esetében az aktuális homeostazis állapotára is értelmezhető válaszokat ad (A homeosztázis az élettan legfontosabb alapfogalma. Maga a szó görög eredetű. Jelentése: "hasonló állapot", homeo=azonos stasis=állapot. Definíció: Az élő szervezetnek a változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodó képessége, amellyel önmaguk viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják. )

  A somatologia és annak vizsgálati módszerei lehetővé teszik, hogy egy pillanatnyi (statikus) vizsgálati eredmény helyett dinamikus vizsgálati technológiákat is alkalmazzon. A dinamikus vizsgálati lehetőség azért alakult ki, mert a somatologia mérések, ellentétben az orvos diagnosztikai eszközökkel, semminemű invazív, vagy az egészségek későbbiekben károsító módszert, technológiát, eszközt stb. nem alkalmazhat. Ezért lehetőség nyílik arra, hogy a belső és külső környezetre ható változások szervezetre gyakorolt hatását megfigyelje, leírja, főleg azokat melyek a belső egyensúlyt megzavarják. Ilyen változás a stressz, a hőmérséklet stb. A szervezetünkben működő rendszereknek folyamatosan alkalmazkodnia kell a változásokhoz a túlélés érdekében. Élettanilag a homeosztázist a belső kontrollrendszerek tartják fent.

  Célszerű néhány, a somatologiai vizsgálatoknál alkalmazott méréstechnikát megismerni. Alapvető az alkattan vizsgálatánál az antropométerek alkalmazása. Ez elméletileg három mérőeszközből állhat, úgymint hosszúság, körfogat és bőrredő mérőeszköz. A test alkattani vizsgálatainál akár, száz mérési ponton felüli adattal is számolni kell.

   

  A testméretek alapján több úgynevezett, szomatotípus meghatározás is ismert. A szomatológiai vizsgálatok egyik alapfeltétele, hogy a somatológus a somatotípust határozza meg. Gyakorlott szomatológusnak ez viszonylag egyszerű feladat, aki viszont ebbe nem jártas az egy rossz besorolásnak köszönhetően a teljes vizsgálati eredményét veszélyezteti.

   

  A testméretek ismeretének fontossága alapozza meg az anatómiai állapot meghatározását.

  Az életfolyamatok vizsgálatánál a somatologus alkalmazhatja egyszerűen a pulzusmérést, vagy esetleg egy egyszerűbb EKG vizsgálatot. A légzésfunkciós vizsgálatokat is egyszerű elvégezni. Ezek akkor válnak fontossá, ha a homeostázisnál eltérés, vagy zavarra utaló jelek kerülnek előtérbe. Ezeket a vizsgálatokat szükségszerűen alkalmazni kell olyan eseteknél, amikor a szomatologus például teljesítmény élettani vizsgálatokat folytat.

  A vizsgálatokat javasolt kiegészíteni a szenzorok vizsgálatával (látás, hallás, tapintás stb.) és ezen keresztül a szenzomotoros képességek vizsgálatával is. A szenzomotorika az érzékszervek által felvett ingerek felfogásával, idegrendszeri értelmezésével és az ingerekre adott mozgásos válaszokkal foglalkozik.

  A felsorolt és a somatologia által használt vizsgálati módszerek a napjainkban alkalmazott elektronikus és informatikával támogatott orvosdiagnosztikai műszerekhez képest nagyon szegényes tárházat tud felvonultatni. Nem zárható ki, hogy a somatológia tudománya az előző évszázad közepétől ezért vesztette el korábban betöltött szerepét. Napjaink dinamikus környezeti változásai, az ezek miatt kialakuló új betegségek ismételten felvetik azt a kérdést, hogy hogyan tovább. A jövő orvostudománya a részletek-részlete legyen, vagy igyekezzünk visszatérni az egészhez, azaz a komplex anatómiai és fiziológiai összefüggések feltárásához, a somatologiához. Szép szavakat hallhatunk, mint interdiszciplináris tudományok, holisztikus szemlélet, de lényeg az, hogy ne betegségeket vizsgáljunk és ne betegséget kezeljünk, hanem az Embert, az adott Embert ismerjük meg. Tehát érvényesíteni kell a somatologia tudományának elvi alapjait. A somatologia az a tudomány terület, amely képes minden az adott emberrel kapcsolatos információt befogadni és azt értelemszerűen kezelni. Fontos megjegyezni, hogy csak és kizárólagosan objektív természeti jelenség adata dolgozható fel. Minden Ember éli a testi belső világát, ami nem választható el a mikrokörnyezetétől, az életmódjától és az életvitelétől. Mindezekre hat a nagyobb környezet, a földrajzi helyzet, táplálkozási szokások, klímaviszonyok és nagyon sokáig sorolhatók a tényezők. A somatologia ezért az embertan (Antropológia) minden területének megállapításait is integrálja.

  Kutatásaimat nagyban hátráltatta, hogy a somatologiában alkalmazható vizsgáló eszközök technikai lehetőségei nagyon szerények voltak. A természet és az élettudományok robbanásszerű fejlődése nagyon látványos eredményeket produkáltak. Szerény véleményem az, hogy jelentős felfedezések egyre kevésbé kerülnek napvilágra, mert csak a technológiák tökéletesítései uralják az orvostudományt és az egészség ipart.

  A szomatológiai szemlélet alapján világossá vált, hogy az élő ember egyik fő ismérve az nem más, mint a folyamatos anyagcsere. A bonyolult levezetést mellőzve úgy 30 éve azt vélelmeztem, hogy az ember ugyan úgy sugároz az elektromágneses tartományban, mit a radiaktív izotópok, csak más frekvencia és hullámhosszon. A bizonyítás kézenfekvő volt és a „humán radiációt” nagyon egyszerűen lehet szemléltetni. Igaz ezt az elvet az orvostudomány a mai napig nem érti, és főleg nem fogadja el. A természeti jelenség viszont általános, és ami a leg lényegesebb egyén specifikus. Tehát egy adott Ember az aktuális homeostazis folyamatáról, a metabolizmusról folyamatosan és szakadatlanul sugárzás formájában ad pontos információt a külvilág felé. Ennek a sugárzásnak a komplex leképezése és dekódolása több mint két évtizedet vett igénybe. Ez típusosan somatologiai vizsgáló eljárás, mert teljességgel non-invazív, folyamatosan és szakadatlanul a teljes test felszínéről kilépő fotonok leképezhetőek, mérhetőek (képszerűen, nagy sebességgel). A humán radiáció megfelel a funkcionális anatómiai képalkotásnak úgy, hogy a tájanatómiai helyzetnek megfelelően a szervek és szervrendszerek metabolizmusát is pontosan jelzik. Ez a sugárzás, a humán emissziós radiáció az elektromágneses sugárzás fény és mikrohullám közé sorolható, tehát az infravörös tartományba helyezkedik el. Ezért ezt a jelenséget, fenomént Somatoinfrának®©, azaz testinfrának neveztem el. Sajnos hiába minden szakmai védelem, mert az orvostársadalom perifériáján tevékenykedő orvosok gátlástalanul és sajnos szakmai elvek alapvető ismerete nélkül pénzszerzésre használják például csak a nevet. A társadalmunkra jellemző vadhajtások viszont nem korlátozhatják a valós eredmények közzétételét és azok integrálását az egészség fenntartásában és a betegségek elleni küzdelembe.

  Az érthetőség kedvéért egy rövid idézettel értelmezhetővé lehet tenni a Somatoinfra©® technológiát (ezzel lehet, hogy ismételt plagizálási hullám indulhat be).

  A bőrfelszínről folyamatosan és szakadatlanul emittálódó elektromágneses sugárzás jellemzően a fény és a mikrohullámú sugárzás tartománya között helyezkedik el, tehát az infravörös tartományt öleli fel. A Somatoinfra leírásában egy elvként kezeli az infravörös emissziós sugárzás leképezését és képpé való átalakítást, amely a nagysebességű fiziológiai folyamatokat reprezentálja. A folyamatos és szakadatlan humánradiáció (az emberi test felszínéről kilépő infravörös sugárzás) passzív, non-invazív leképezésével biztosított a morfológiai (alaktani) eltéréstől független, funkcionális folyamatok expozíciós, vagy folyamatos leképezése. A lényege, hogy az ismert és általánosan használt orvosi képalkotó eljárásoktól eltérően ezt a fő fiziológiai természetes sugárzást egy egységként kezeli, mert minden tartomány szelektíven besorolható egy-egy életfolyamathoz. A technika jelenlegi állása ezt egyetlen detektorral nem tudja megvalósítani, mert az infravörös tartományon belül a fényhez közeli, rövid, közép és hosszúhullámú tartományokat mind más-más alapanyagában eltérő optikákkal és szelektív detektorokkal lehet csak leképezni. A somatoinfra kutatás feltételez egy jövőbeni technikai és informatikai fejlődést, de addig, míg ezek nem valósulnak meg, addig az elkülönített tartományok leképezésének technikai lehetőségeit tudja csak segíteni. Tehát az eljárás egységesen kezeli a látható fénytől 1000 nm-ig, 1000-5000 nm-ig illetve az 5000-13.000 nm infra tartományokat. A komplex funkcionális anatómiai képalkotás lényege e szerint az, hogy a dinamikusan zajló életfolyamatok kvantum jelenségeinek szelektív elkülönítésével magas információ tartalmú funkcionalitást és mérsékelt, de más képalkotáshoz köthető tájanatómiai morfológiai jellegű képalkotást is megvalósítson.

  A eljárás mivel egy egységként kezeli a természetes életfolyamatok kvantum jelenségének egységét ezért elméleti síkon a komplex rendszerhez köti a TeraHertz tartományt is. A technológia ettől nem elméleti, hanem egyértelműen konstruktív gyakorlati eljárási egységet képez. A technikai rendszer természetesen nem ismert módszerek kombinációjával foglakozik, hanem az adott IR tartományok átcsoportosításával új technológiai rendszert alakított ki. Példaként említhető a MÉZER sugárzás transzportálása hosszúhullámú IR tartománnyá. Tehát azt állíthatjuk, hogy a leírásban és az igénypontokban megfogalmazott eljárás nem kü1öníthető el és ennek megfelelően nem köthető csak egy eljáráshoz. Egy komplex rendszert csak annak komplex leképezésével lehet értelmezhetővé tenni. A leírás különös figyelmet szentel annak, hogy a leírás kezdetén megfogalmazott hipotézisek megfelelően tézissé formálódjanak. Különös tekintettel arra, hogy: – Mit mérünk? (esetünkben IR teljes spektrális tartomány), – Mivel mérjük? (centrális, hosszúhullámú detektor vezérlései a jelölt tartományok szelektív foton energiáját, amelyet spektrális analízissel elemezzük. – A mért értékek információ tartalma? (A tértopografikus IR funkcionális anatómiai képalkotás térspektroszkópiás elemzése, relatív intenzitás differencia szerint. )

  Az előzőekben leírt értelmezés szerint a technika jelenlegi állása a teljes IR tartomány leképezését csak és kizárólagosan szelektíven tudja megoldani. Egyes tartományoknál elégséges speciális szűrőket alkalmaz, de távoli tartományok esetében az optikát alkotó növesztett egykristály összetétele is differenciált. A leírásban szereplő utolsó bekezdés kifejezetten pontosítja, hogy a centrális leképezést a 6000-12.000 nm tartomány érzékeli. Tehát ez képezi az alap detektort, amire felépül az egész technológia és eljárás.

  Minden élő organikus rendszer, tehát az ember is, így annak folyamatos metabolizmusát kvantum jelenségek kísérik, azaz elektromágneses sugárzást emittálnak. Ember esetében a passzív kvantumbiológiai fenomén a 9600 nm tartomány köré rendeződik. Ez a természetes Humán-Infra-Radiáció (HIR) folyamatos és szakadatlan mindaddig, míg életjelenség áll fenn. A sugárzás a teljes testfelület minden pontjáról emittálódik a tér minden irányába, Az IR fotonok energiája mérhető és leképezhető. Az eljárás lényege, hogy ezt a természetes emberi sugárzást felfogja és egy detektorral képszerűen megjeleníti. A kép, amit nyerünk a detektor felbontóképességének arányában minden ponton (pixelen) az adott foton energiáját reprezentálja fekete-fehér és a szürke árnyalatok segítségével. Ismert, hogy a szelektíven elkülöníthető energia tartományok "színezésével" kontúrokat (esetünkben izotherm zónákat) tudunk megjeleníteni. A HIR (Humán-Infra-Radiáció). tértopográfiája viszont dinamikusan reprezentálja a zajló kvantum jelenségeket, mint például biokémiai-biofizikai jelenségeket. A leírás a terjedelem korlátozása érdekében valóban nem tért ki arra, hogy a megfogalmazott elveknek megfelelően a térben leképezett emittált humán IR esetében (minimum trianguláris leképezéssel) spektroszkópiai elemzéseket lehet végezni. Jelenleg a világban a lineáris, azaz egy vonalon leképezett spektrális elemzéseket végzik. A módszer megkívánta, hogy a humán és biológiai vizsgálatok esetében egy tér-topografikus és spektrális relatív intenzitáselemzés is megvalósuljon. Az eljárás alkalmas valós időben megfelelő faktorok közbeiktatásával folyamatos tér spektroszkópiai formációkat alkotni, melyek teljesen automatikusan regisztrálják és mérik a folyamatosan változó relatív intenzitás differenciákat (lágyrész mikro-sebészeti alkalmazás). A multispektrális leképezés és a kutatás alatt lévő MÉZER technológia beiktatásával, valós 3D képek jeleníthetőek meg, szintén valós időben, a térbe helyezhetően, a dinamikus metabolikus és/vagy fiziológiai IR képalkotás behelyezhetővé válik.”

  A Somatoinfra®© technológiai és módszer remélhetőleg ismételten szakmai érdeklődést vált ki biológusokból, ökológusokból és nem utolsó sorban orvosokból. A Somatoinfra alkalmas lehet arra, hogy a korábbi somatologiai vizsgálati rendszereket kellő pontossággal integrálja, valamint befogadjon minden olyan segéd információt, amely alkalmas lehet egy adott ember életfolyamatainak még jobb megismerésére.

  A somatologiai vizsgálatok ezzel nem lépik át saját szakmai korlátaikat. A tudományterület továbbra is emberek kornak nemnek megfelelő egészségi állapotának felderítésére használható. Elsősorban az egészség fenntartása és annak megőrzése a fő kutatási cél. Az új technológiai alkalmazásával a somatologia informatikai támogatottsága is megoldott, sőt a tudományok élvonalába is visszakerülhet.

  A központi Somatologiai laboratóriumban a kutatások töretlenül folyatatódnak. Tíz kiemelt kutatási terület címszavakban történő bemutatása:

  1. Somatotipizálás kutatásának aktualizálása a XXI. században

  2. A XXI. század környezeti hatásainak egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Néhány kiemelés a. táplálkozás, globális élelmiszer kereskedelem b. anyagcsere változások és a metabolizmus változása c. megváltozott mikrobiológiai környezet és új betegségek (pl. nagyszámú gyermek diabetes megjelenése) levegő és ivóvízszennyezések és azok betegségei

  3. Megváltozott életkörülmények váz és izomrendszerre gyakorolt hatása, mozgásanalízis vizsgálatok

  4. A fájdalom megjelenítése és objektív diagnosztizálása

  5. Góckutatás, septicus folyamatok korai felismerése, mutáns kórokozók korai hatásainak felismerése

  6. Népességre ható gyakori endocrin, elektrolit, osteoporozis és egyéb minerális ion transzport zavarok és megbetegedések

  7. karcinogén hatások metabolizmusa az onkológiai megbetegedésekben

  8. A hármas elmélet BIR és BHT tételének kontrollja és folyamatos ellenőrzése

  9. A metabolikus folyamatok lokális fenoménjainak mérése és feldolgozása

  10. Egészségfelmérés és annak fenntartására használható somatologiai módszerek kidolgozása (pl. általános iskolások váz és izomrendszerének tömeges gyors és olcsó módszerének vizsgálata, endémia és pandémia nyomon követése, somatologia a rehabilitációban, somatoinfra a műtőben).

   

  A www. pannonpalatinus.hu oldalon található, a témával kapcsolatos egyéb írások:

  – Egy hajókirándulás és a Hármas Elmélet

  – Ervin Schrödinger gondolatai és a Hármas Elmélet

  – A XXI. század első évtizedéről – Az ember

  – Tudományok, társtudományok – etnológia

  – Tudományok, társtudományok – humánbiológia, biológiai antropológia

  – Tudományok, társtudományok – ökológia

  – Akár az Isten: létrehozták az első mesterséges DNS-t, megszületett az első “szintetikus” sejt

  – RÁK ( I.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó

  – Somatologia – táplálkozás és anyagcsere: a bélbaktériumok

  – A bélbaktériumok

  – Táplálkozás és anyagcsere

  – Humánbiológia és egészségmegőrzés

  – Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó eljárás infravörös tartományban

  – Dilemmák a XXI. század küszöbén az antropológiai szemléletű egészségfenntartás és a betegellátás kérdéskörökben

  – Válasz a Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalására

  – RÁK (II.) – a félelmet, szorongást és sokak szemében végzetes betegséget jelentő szó

  – Az egészség egy szomatológus szemével (a XXI.század elején)

  – Általános népegészségügyi szűrővizsgálatok (egy lehetséges felmérési módszer)

  – Az orvostudomány (I-II)

  – Egészségmegőrző információs rendszerek felépítése és az egészség fenntartás

  – A Veszélyes XXI. század kihívásai – a járványok

  – Thoughts from the presentation of Triple Theories

   

  2011. november 20.

  Szacsky Mihály