• Fizika

  Mikro őrlés / Légsugár malom

  2010. július 5. hétfő • Fizika

  A hazai alapanyagokra épülő minőségi alapanyag előállítás, mikro őrlési technológiával.A Magyarország területén fellelhető – ásványi és szerves – anyagok, mikro őrlési technológiával történő kezelése, a nagy és periodikus ütközési energia következtében új alapanyagot hoz létre, melyből minőségében új végterméket kapunk. Tovább…

  Tovább →

  Az elektron neutrinó tömegének pontos értéke

  2010. július 1. csütörtök • Fizika

  Planck már 1899-ben bevezetett egy olyan mértékrendszert melyben a (c) fénysebességet a (g) gravitációs állandót és a (h) hatáskvantumot egységnyinek tekintette. Ebben a mértékrend-szerben azonban a hosszúság, a tömeg és az idő egységeire ad-dig ismeretlen értékek adódtak. Tovább…

  Tovább →

  The Precise Value of the Neutrino Electron

  2010. július 1. csütörtök • Fizika

  Planck has introduced a measurement system in 1899 in which the speed of light (c), the gravitational constant (g) and the quantum of action was viewed (h) basic units. In this measurement system, the units of distance, mass and time produced unknown values. Tovább…

  Tovább →

  Kalandozás az elektromágneses sugárzás infravörös tartományában

  2010. június 9. szerda • Fizika

  Kevesen gondolnák azt, hogy a szemet gyönyörködtető művészi festmények, fotográfiák nem mások, mint leképezett elektromágneses sugárzások. Az elektromágneses sugárzás a természet része, de mesterségesen is előállítható. Az elektromágneses sugárzás Földünkön és a világegyetemben állandóan jelenlévő természeti jelenség (gamma, röntgen, UV, fény, infra, mikrohullám, rádiófrekvenciás). Ez a sugárzás az élet fenntartásának az egyik alapja. Az ember, […]

  Tovább →

  Farkas Bertalan és a magyar űrrepülés 30. évfordulójának tudományos emlékülése

  2010. május 26. szerda • Fizika

  A XX. század második felében a tudományok és a technika fejlődése lehetővé tette, hogy átlépjük a bolygónkat körbevevő légréteget, és elszakadva a Föld gravitációs vonzásától az ember kilépjen a világűrbe. Napjainkban olyan tervek foglakoztatják az űrkutatás szakembereit, hogy reális időn belül a Marsra is kirándulást tehessünk, nem beszélve az egészen fantasztikusnak tűnő ember lakta Mars-kolóniák […]

  Tovább →

  Infra képalkotó rendszerek elméleti működése

  2010. május 7. péntek • Fizika

  Az elektromágneses spektrum a sugárzás létrehozására és érzékelésére használt módszerektől függően több tetszőleges hullámhossz-tartományra, más néven sávra osztható. Az elektromágneses spektrum, különböző sávjain belüli sugárzás között nincs lényeges különbség. Ugyanazok a törvényszerűségek érvényesek minden sávra, és az egyetlen különbséget a hullámhossz eltérései jelentik. Tovább…

  Tovább →

  Az infravörös fotográfia

  2010. április 12. hétfő • Fizika

  A cím első olvasatra nehezen értelmezhető. A fotográfiáról mindenki tudja, hogy leegyszerűsítve a fényképezést jelenti. Az „infravörös” szót egyre többször lehet hallani, de annak tartalmát még kevesen ismerik. A két szó összetételével viszont még nem, vagy csak ritkán lehetett találkozni. A fotográfia nem más, mint idő valamely pillanatában rögzített esemény, tárgy, történés stb. kimerevítése, és […]

  Tovább →

  Dozimetria és sugárvédelem

  2010. április 6. kedd • Fizika

  A bemutató témája: 1. A nukleáris sugárzások és az anyagi közegek közti kölcsönhatások. 2. Dozimetriai és sugárvédelmi alapfogalmak. 3. Egyszerű dózisszámítási modellek. 4. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai. 5. A kockázat értelmezése, kapcsolata a sugárvédelem alapelveivel. 6. A sugárvédelem nemzetközi és hazai szabályozási rendszere. A bemutatót készítette: Dr. Zagyvai Péter egyetemi docens – Budapesti Műszaki […]

  Tovább →

  A modern diszlokációelmélet matematikai apparátusa

  2010. április 4. vasárnap • Fizika

  A szerkezeti anyagok rugalmas és plasztikus deformációjának modern elmélete a diszlokáció fogalomkörére épül. A vizsgálatok eredményes voltát nagymértékben befolyásolja a kidolgozott matematikai apparátus és a használt modellek jósága, elméleti tisztasága. A dolgozat célja a legújabb matematikai apparátus bemutatása és használhatóságának illusztrálása. A levezetések egy része olyan újszerű elemeket tartalmaz, amik közelebb visznek a megoldásokhoz és […]

  Tovább →

  A termikus sugárzás felhasználása az orvosdiagnosztikában

  2010. március 15. hétfő • Biofizika, Fizika, Szomatoinfra

  A századforduló környékén a fizikusok egyik fő kutatási területe a termikus sugárzás volt. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy minden T≠0 K hőmérsékletű test szakadatlanul sugároz. A sugárzás leírására több kísérletet is tettek, melyek során a fekete-test modellt alkalmazták. A modell szerint egy üreget vizsgálunk, melynek falán az üreg méretéhez képest kicsi nyílás van (1. […]

  Tovább →