• Fizika

  Akna- és Robbanószerkezetek … pályázat összefoglalója

  2012. január 16. hétfő • Fizika, Videó

  Akna- és Robbanószerkezetek Polgári és Katonai célú detektálására irányuló kutatási-fejlesztési pályázat TECH-09-A5-2009-0073, akna 2009-12-13 „Műegyetemi” Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület   III. kutatási szakasz rövid összefoglalója A TÁVÉRZÉKELÉS ÚJABB LEHETŐSÉGEI AZ AKNAKUTATÁSBAN A távérzékelés információk gyűjtése az elektromágneses sugárzás segítségével olyan módon, hogy közvetlenül nem érintkezünk a vizsgált objektumokkal. Ez teszi több más módszer mellett […]

  Tovább →

  Fényemittáló diódák közlekedési alkalmazása

  2012. január 15. vasárnap • Fizika, Környezetvédelem, Orvostudomány

  Light emitting diodes in traffic applications Dr. Ábrahám György, MTA doktora Dr. Nagy Balázs Vince, PhD Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, 1111 Budapest, Bertalan L. u. 2-4.; tel.: 463-2602; email: abra@mogi.bme.hu; www.mogi.bme.hu Abstract The trend in traffic light signalling today is the involvement of increasing number of light emitting […]

  Tovább →

  Energiabiztonság a fukusimai földrengés után

  2011. november 7. hétfő • Fizika, Környezetvédelem, Tanulmányok

  Pallas Páholy júniusi rendezvénye Vendégségben, a Pannon Palatinus Társaság Tévedés történt, gondolhatják sokan, akik olvassák a Pallas Páholy júniusi meghívóját. Feltehető a kérdés, hogy az energia biztonság kérdéséről mit tud mondani egy, az élettudományokkal foglakozó kutató. A válasz abban keresendő, hogy az egyre növekvő energiatermelés káros hatásai az élővilágra egyre nagyobb veszélyt jelentenek. Az emberek […]

  Tovább →

  Dr. Vincze János – A Heisenberg-i életmű tíz pontban

  2011. október 6. csütörtök • Fizika

  Werner Karl Heisenberg (1901 – 1976)   Természetesen a Heisenberg-i életmű nem foglalható össze tíz pontban. De számunkra a tízes szám nagyon megszokott, mint a számrendszerünk alapja, a tízparancsolat számossága, valamint ujjaink száma. Talán ezért sűrítjük mondanivalónkat nagy elősze­retettel tíz pontba. 1) A Bohr-féle modell nem tükrözi telje­sen a mikrovilág klasszikustól eltérő, megle­pően új mozgástörvényeit. […]

  Tovább →

  A fizika kultúrtörténete – a kvantummechanika születése

  2010. december 13. hétfő • Fizika

  A XIX. század végére a kor fizikusai olyan jelenségekkel találták magukat szemben, melyeket akárhogyan is próbálkoztak, nem tudtak megmagyarázni a klasszikus fizika elméleteivel.  Ezzel kapcsolatosan a legfőbb probléma abban gyökerezik, hogy a fizikára és a természettudományokra általában az jellemző, hogy minden elméleti állítás kísérleti igazolást követel és minden kísérleti eredmény elméleti magyarázatot igényel. Lássuk most, […]

  Tovább →

  Gondolatok – a Big-Bang-ról

  2010. november 22. hétfő • Fizika

  Az asztrofizika, a távoli galaxisok fényébe megfigyelhető vöröseltolódást Hubble Doppler efektussal magyarázta. Ebből az értelmezésből arra lehetett következtetni, hogy minél távolabb van egy galaxis, annál nagyobb sebességgel távolodik tőlünk. A tágulást időben visszafelé követve megszületett a „Big-Bang” elmélet, amely szerint az Univerzum úgy 13 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas robbanásban keletkezett, és azóta tágulóban van. […]

  Tovább →

  Talajban található idegen test felderítése sugárzási intenzitás mérése alapján

  2010. október 15. péntek • Fizika

  A földfelszín hőmérsékleti sugárzását alapvetően a felszín hőmérséklete és emissziós tényezője határozza meg. Az emissziós tényező függ az anyagi összetételtől és a vizsgált frekvenciától. Az idegen testek felderítésénél előforduló természetes szilárd felszínek reflexiós tényezője elhanyagolható. Vízzel vagy egyéb folyadékkal borított felszínek esetén a reflexió azonban jelentős lehet, ami a sugárzási teljesítmény mérési eredményeit jelentősen befolyásolhatja. […]

  Tovább →

  LIN hálózatok nem autóipari alkalmazásai

  2010. július 20. kedd • Fizika

  A LIN (Local Interconnect Network) hálózat specifikációját 1999-ben a Motorola kezdeményezésére alkották meg elsősorban gépkocsikon belüli használatra. Az Audi, a BMW, a Daimler Chrysler, a Volkswagen és a Volvo 2000-ben megalakította a LIN Consortiumot, amely mind a mai napig karbantartja és fejleszti a de facto szabványt. A konzorciumhoz azóta számos további cég csatlakozott.   Tovább…

  Tovább →