• Hadik András a filmvásznon

  2021. július 17. szombat

      1,6 milliárdos támogatásból forgatnak filmet Hadik András huszártisztről Az elmúlt hetekben több helyen letett olvasni, hogy egy jeles történelmi eseményünkről és annak, szinte mindenki által ismert hőséről -Hadik András grófról – és híres hadi tettéről (aki huszártiszt és Mária Terézia császári-királyi tábornagya volt) filmet készítenek. Szinte minden fórumon üdvözölték, hogy ismét készül egy […]

  Tovább →

  Miért nem vettek fel filmrendezőnek?

  2021. június 25. péntek

    Szacsky Mihály Ennek aktualitása napjainkban (múlt és jelen) “Régen történt, talán igaz sem volt” gondolhatják sokan. Valójában régen történt, de igaz volt. Kit  érdekelnek a régi megismételhetetlen történetek, természetesen sokakat nem. Nem idézném fel a több mint ötven éve velem történt eseményt, ha annak most nem volna aktualitása. Tovább…

  Tovább →

  A PERIFÉRIÁK FUNKCIONÁLIS ANATÓMIAI VIZSGÁLATA

  2021. április 17. szombat

      SZOMATOLÓGIA A SZOMATOLÓGIA (testtan) vizsgálati módszere egy adott emberi test anatómiai és fiziológiai állapotának összefüggéseit írja le. Az általános egész testre kiterjedő szomatológiai vizsgálatok pontosítani tudják, azt, hogy a vizsgált személy, kornak, nemnek megfelelően milyen egészségi állapotban van. A vizsgálatnak figyelembe kell venni mindazokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a dinamikus funkcionális folyamatokat. Az […]

  Tovább →

  Élet a török hódoltságban

  2021. február 23. kedd

  dr. Szőllősy Gábor A magyar múltidéző mozgalom korai története     Az előadás a VII. Élet a török hódoltságban konferencián hangzott el Egerben 2019-ben. A konferencia szervezője a Hungari Dzsebedzsi Kulturális Hagyományőrző és Sportegyesület. A videót a CFilm Visual Works készítette.  

  Tovább →

  Aktuális témák: Művészet, film és színház

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A kultúra két alap pillére a TUDOMÁNYOK és a MŰVÉSZETEK. A művészeteket nagyon sokféle módon értelmezik. Nagyon leegyszerűsített megfogalmazást olvashatunk a WIKIPÉDIA oldalon: “A művészet szó tágabb értelemben minden alkotó célú emberi igyekezetre vonatkoztatható. Ebből a széles perspektívából a művészet kulturális, történelmi vagy földrajzi környezettől függően általános […]

  Tovább →

  Aktuális témák: Quantumbiológia

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A Természet Tudományok legösszetettebb tudomány területe az ÉLETTUDOMÁNY. A bolygókon található minden élőlény léte, életfolyamata e tudomány terület vizsgálódásának tárgya. Az élettudományok összefoglaló rendszertana a TAXONOMIA. Az élővilág további alrendszerekre oszthatóak, Mikrobiológiai, botanika, zoológia, antropológia. Említhetjük például az orvostudományt, amely tudományterület egy önálló de elválaszthatatlan tudományterülete az […]

  Tovább →

  Aktuális témák: A tudomány

  2021. január 27. szerda

    Stúdió beszélgetés: Rataj András – Szacsky Mihály A mindennapok híranyagaiban egyre többször fordul elő, hogy TUDOMÁNYRA hivatkoznak. Szinte kötelezően minden napra jut egy tudományos szenzáció bejelentése. A hírek “fogyasztói” egyértelműen minden kritika nélkül fogadják a valóban hír értékű tudományos közzétételeket, de ugyan így kezelik a teljesen megtévesztő áltudományos híreket is. Az igazi probléma abban […]

  Tovább →

  A DARDENNE FIVÉREK STÍLUSJEGYEI A ROSETTA CANNES-BAN DÍJAZOTT FILM BEMUTATÁSÁVAL

  2021. január 11. hétfő

      SZACSKY MIHÁLY METU II. évfolyam 11. Január neorealizmus Rossellini szellemiségében A Belga Dardenne testvérek filmjeinek témái, azok forgatási módszerei, így a stílusuk is az Olasz neorealista filmek világát sejtetik. A neorealizmus gyökeresen szakított az addigi olasz film hamis valóságábrázolásával, dokumentarista szemléletet honosított meg, és óriási hatást tett az egész európai filmművészetre. Az elő neorealizmus a […]

  Tovább →